HardBirch

VGA、QVGA、CIF、QCIF 常用视频格式说明

时间:10-04-18 栏目:系统技术篇 作者:鲁智森也有文化 评论:0 点击: 2,993 次

尺寸 ( x )

簡稱 (代號)

全寫

尺寸比例

128 x 96

subQCIF

 

4:3

176 X 144

QCIF

 

11:9

320 x 200

CGA

Color-Graphics-Adapter

8:5

320 x 240

Quarter-VGA

 

4:3

352 x 288

CIF

 

11:9

640 x 350

EGA

Extended-Graphics-Adapter

64:35

640 x 480

VGA

Video-Graphics-Array

4:3

800 x 600

SVGA

Super-Video-Graphics-Array

4:3

1024 x 768

XGA

eXtended-VGA

4:3

1280 x 768

XGA-W

 

15:9

1280 x 960

QVGA

Quad-VGA

4:3

1280 x 1024

SXGA

Super-eXtended-VGA

5:4

1400 x 1050

SXGA+

Super-eXtended-VGA-plu

4:3

1600 x 1024

SXGA-W

 

25:16

1600 x 1200

UGA

Ultra-VGA

4:3

1920 x 1080

HDTV

High-Definition-TV

16:9

1900 x 1200

UXGA

Ultra-eXtended-VGA

19:12

1920 x 1200

UXGA-W

 

8:5

2048 x 1536

QXGA

Quad-eXtended-VGA

4:3

2560 x 2048

QSXGA

Quad-Super-eXtended-VGA

5:4

3200 x 2400

QUXGA

Quad-Ultra-eXtended-VGA

4:3

3840 x 2400

QUXGA-W

 

8:5

yuv视频测试序列下载地址  http://trace.eas.asu.edu/yuv/index.html

声明: 本文由( 鲁智森也有文化 )原创编译,转载请保留链接: VGA、QVGA、CIF、QCIF 常用视频格式说明

VGA、QVGA、CIF、QCIF 常用视频格式说明:等您坐沙发呢!

发表评论


QQ群互动

Linux系统与内核学习群:194051772

WP建站技术学习交流群:194062106

魔豆之路QR

魔豆的Linux内核之路

魔豆的Linux内核之路

优秀工程师当看优秀书籍

优秀程序员,要看优秀书!

赞助商广告

友荐云推荐